Hvordan sorteres affaldet i vores ejerforening ?


Vi har følgende affaldscontainere, hvorpå der kan ses hvad man sortere hvor.


Glas

Papir / karton

Metal

Madaffald

Restaffald


Al øvrig affald skal man selv aflevere på ARGO genbrugsplads.
Dog kan oplyses at der er en container til PAP på P-pladen ved Astersvej.


Der kan hentes mange gode informationer og vejledning på Roskilde kommunes hjemmeside.